آرشیو برچسب ها : ترجمه فوری مدارک

چه موقع ترجمه مدارک برای سفارت را انجام دهیم؟ برای این که بتوانید مدارک خود را به سفارت تحویل دهید بایدترجمه مدارک برای سفارت را انجام دهید. با توجه به سفارت کشور مورد نظر خود باید برای اخذ ویزا اقدام نمایید. برخی از کشورها نیازی به ترجمه مدارک ندارند و برای اخذ ویزای برخی دیگر […]

برای تماس مستقیم (کلیک کنید)