آرشیو برچسب ها : ویزای انگلیس

مراحل اخذ ویزای انگلیس اولین گام برای اخذ ویزای انگلیس، داشتن وقت سفارت انگلیس است. به این ترتیب می توانید در تاریخ و ساعتی مشخص به سفارت کشور انگلیس مراجعه نمایید تا بتوانید ویزای انگلیس را دریافت نمایید. وقت سفارت انگلیس را در دو حالت فوری و عادی می توانیدم برای شما اخذ کنیم. پس […]

برای تماس مستقیم (کلیک کنید)