بیمه مسافرتی

بیمه مسافرتی

درباره بیمه خارج از کشور: بیمه مسافرتی زمانی به کار می آبد که شما در کشوری خارج از وطن خود باشید. شما با استفاده از بیمه مسافرتی می توانید در صورت بروز حوادث غیر مترقبه و یا شرایطی مانند بیماری، مفقودی وسایل و … از این بیمه استفاده کنید. استفاده از بیمه مسافرتی البته شرایطی […]

برای تماس مستقیم (کلیک کنید)