ویزا

ویزای کانادا

کانادا کشوری بسیار متفاوت و انعطاف پذیری برای مهاجرین است. این تفاوت هم از لحاظ جغرافیایی هم از لحاظ اقلیمی به چشم می خورد. گرفتن ویزای این کشور برای بسیاری از انسان ها تبدیل به آرزو شده که برای رسیدن به آن تلاش های فراوانی می کنند. برای دریافت ویزای کانادا باید راه درست را انتخاب کرد.

ویزای انگلیس

مراحل اخذ ویزای انگلیس اولین گام برای اخذ ویزای انگلیس، داشتن وقت سفارت انگلیس است. به این ترتیب می توانید در تاریخ و ساعتی مشخص به سفارت کشور انگلیس مراجعه نمایید تا بتوانید ویزای انگلیس را دریافت نمایید. وقت سفارت انگلیس را در دو حالت فوری و عادی می توانیدم برای شما اخذ کنیم. پس […]

برای تماس مستقیم (کلیک کنید)